وکیل ثبت برند در این مقاله برآنست تا در خصوص هزینه ثبت برند در کرج مطالبی را به متقاضیانی که در صدد ثبت برند در کرج می باشند ارائه نماید تا انتهای مقاله همراه ما باشید.

برند چیست؟

از گونه واژه هایی است که در امور روزمره خود بارهای آن را شنیده اید . یا حتی در مکالمه خود با دیگر یان را بکار برده باشید . به عنوان مثال می توان گفت در مکالمه گفته باشید این برندی است که با « علاقه دایرد و یا ... یا در خرید خود فقط از یک برند شناخته شده و مورد سلیقه شما باشد خرید انجام می دهید .

ساده ترین تعریفی که در بیان برند می توان عنوان کرد این است که یک نام ، طرح ، نشان ، نمادی و... می باشد که تعیین کننده و مشخص کننده خدمات و محصولات و یا کالاهای یک تولدکننده و یا رائه دهنده می باشد . هم چنین از گونه مواردی است که بوسیله آن می توان متباین کردن آن را از دیگر محصولات و یا کالا مشخص کرد .

مدارک مورد نیاز جهت ثبت برند در کرج

مطمئنن این سوال در ذهن شما ایجاد شده جهت ثبت برند تجاری خود در کرج به چه مدارکی نیاز دارید و چگونه این مدارک را ارائه دهید ، باید به این موضوع در ابتدا اشاره کرد که باتوجه به نوع شخصیتی حقیقی و یا حقوقی نوع مدارک متفاوت می باشد .

مدارک مورد نیاز جهت ثبت علامت تجاری برای اشخاص حقیقی

 • یک سری از اصل و یا برابر اصل مدارکی که جهت شناسایی متقاضی مانند شناسنامه و کارت ملی
 • حوزه فعالیتی که متقاضی در آن ثبت برند خود را انجام میدهد ملزم به اخذ جواز فعالیت است ارائه این مجوز فعالیت همراه مدارک از الزامات می باشد از جمله : جواز کسب ، جواز تأسیس و...
 • انتخاب برند و نمنوه آن را باید ارسال کرد این نمونه باید در ابعاد 6*6 سانتیمتر و به تعداد 10 نمونه باشد
 • در بعضی موارد متقاضیان درخواست ثبت برند لاتین و یا عربی که غیر فارسی است را دارند الزامی است جهت ثبت برند خود کارت بازرگانی را ارائه دهند .
 • در صورتی که وکیل امورات ثبت برند را انجام می دهد ارائه وکالتنامه جز مدارک باشد

مدارک مورد نیاز جهت ثبت علامت تجاری برای اشخاص حقوقی یا شرکتها

 • مجوز فعالیتی که جهت انجام ان ملزم به اخذ مجوز فعالیت از مراجع ذی صلاح باشد ار جمله جواز تأسیس و پروانه بهره برداری .و...
 • اسناد اصلی شرکت یک نسخه ارائه شود ( روزنامه رسمی ، آخرین تغییرات ، اساسنامه و... )
 • نسخه و برابر اصل مدارک شناسایی شناسنامه و کارت ملی مؤسسین که حق امضا دارند .
 • برند اگر فارسی نباشد عربی و یا لاتین باشد کارت بازرگانی نیاز می باشد .
 • تصوير علامت مورد نظر به ابعاد 6*6 سانتيمتر به تعداد 12 عدد و توضیح در خصوص علامت و توصیف
 • امضای وکالتنامه توسط دارندگان حق امضای مجاز اوراق بهادار و مهر شرکت

هزینه ثبت برند در کرج

متقاضیان ثبت برند در کرج دارای بخش و ها و قسمت هایی می باشد که با توجه به نوع کالا و خدمات و طبقات آنها متفاوت می باشد . در نتیجه واریز را باید انجام داد و رسید آن را به اداره ارائه دهید .

در کسب و کارهایی که تولید کننده و فروشندگان آن بیشتر باشد سوء استفاده در آن زیاد می شود . پس در نتیجه جهت جلوگیری از این موارد بهترین مار ثبت برند تجاری می باشد . که ملزم به پرداخت هزینه هایی می باشید .

جهت ثبت برند خود می توانید به موسسه ثبتی رجوع کرده  که در این صورت هزینه ثبت خود به صورت انجام میگیرد یکی هزینه خود موسسه در ارائه به خدمات و دیگر هزینه قانونی ثبت برند می باشد . باید این نکته را متذکر شد که اگر هزینه پرداختی شما دو نوبت شده به ایت دلیل است که از رد پرونده ثبت برند خود جلوگیری کرده و با اطمینان خاطر و اعتماد در موسسه ثبت برند را انجام داده اید .

کلیه هزینه های برند، علائم تجاری، لوگو و نشان و آرم تجاری به شرح ذیل می باشد :

اقلام هزينه: ۱ـ حق ثبت اظهارنامه به ازاء يك طبقه

 • شخص حقيقي: ۲۰۰.۰۰۰
 • شخص حقوقي: ۴۰۰.۰۰۰

اقلام هزينه: هر طبقه اضافي

 • شخص حقيقي: ۲۰.۰۰۰
 • شخص حقوقي: ۴۰.۰۰۰

اقلام هزينه: ۲ـ حق ثبت علامت به ازاء يك طبقه

 • شخص حقيقي: ۱.۲۰۰.۰۰۰
 • شخص حقوقي: ۲.۴۰۰.۰۰۰

اقلام هزينه: حق ثبت هر طبقه اضافي

 • شخص حقيقي: ۱۰۰.۰۰۰
 • شخص حقوقي: ۲۰۰.۰۰۰

اقلام هزينه: ۳ـ حق ثبت تمديددوره هاي ده ساله

 • شخص حقيقي ـ شخص حقوقي: معادل حق ثبت علامت

اقلام هزينه: ۴ـ جريمه تاخير در تمديد ثبت

 • شخص حقيقي ـ شخص حقوقي: معادل نصف حق ثبت علامت

اقلام هزينه: ۵ ـ هزينه استعلام براي انتقال، اجازه بهره برداري يا اعراض

 • شخص حقيقي: ۵۰.۰۰۰
 • شخص حقوقي: ۱۰۰.۰۰۰

اقلام هزينه: ۶ ـ حق ثبت انتقال قراردادي و قهري به ازاء هر طبقه (با هر تعداد كالا و خدمات)

 • شخص حقيقي: ۱۰۰.۰۰۰
 • شخص حقوقي: ۲۰۰.۰۰۰

اقلام هزينه: حق ثبت انتقال براي هر طبقه اضافي

 • شخص حقيقي: ۵۰.۰۰۰
 • شخص حقوقي: ۱۰۰.۰۰۰

اقلام هزينه: ۷ـ حق ثبت مجوز بهره برداري يا فسخ و خاتمه آن به ازاء يك طبقه (با هر تعداد كالا و خدمات)

 • شخص حقيقي: ۱۰۰.۰۰۰
 • شخص حقوقي: ۲۰۰.۰۰۰

اقلام هزينه: حق ثبت اجازه بهره برداري يا فسخ و خاتمه آن به ازاي هر طبقه اضافي

 • شخص حقيقي: ۵۰.۰۰۰
 • شخص حقوقي: ۱۰۰.۰۰۰

اقلام هزينه: ۸ ـ هزينه هربار اصلاح اظهارنامه و ضمائم آن

 • شخص حقيقي: ۵۰.۰۰۰
 • شخص حقوقي: ۱۰۰.۰۰۰

اقلام هزينه: ۹ـ حق ثبت انتقال اظهارنامه يا اجازه بهر ه برداري از آن

 • شخص حقيقي: ۵۰.۰۰۰
 • شخص حقوقي: ۱۰۰.۰۰۰

اقلام هزينه: ۱۰ـ حق ثبت تغييرات (غير از انتقال مالكيت و اجازه بهره برداري)

 • شخص حقيقي: ۵۰.۰۰۰
 • شخص حقوقي: ۱۰۰.۰۰۰

اقلام هزينه: ۱۱ـ هزينه صدور گواهي المثني

 • شخص حقيقي: ۱۰۰.۰۰۰
 • شخص حقوقي: ۲۰۰.۰۰۰

اقلام هزينه: ۱۲ـ هزينه رونوشت مصدق

 • شخص حقيقي: ۵۰۰۰
 • شخص حقوقي: ۱۰.۰۰۰

اقلام هزينه: ۱۳ـ هزينه اخذ تاييديه تسليم اظهارنامه يا صدورگواهي نامه

 • شخص حقيقي: ۱۵.۰۰۰
 • شخص حقوقي: ۳۰.۰۰۰

اقلام هزينه: ۱۴ـ هزينه رسيدگي به اعتراض به رد ثبت

 • شخص حقيقي: ۵۰۰.۰۰۰
 • شخص حقوقي: ۷۵۰.۰۰۰

اقلام هزينه: ۱۵ـ هزينه رسيدگي به اعتراض به تقاضاي ثبت

 • شخص حقيقي: ۱.۵۰۰.۰۰۰
 • شخص حقوقي: ۳.۰۰۰.۰۰۰

اقلام هزينه: ۱۶ـ وديعه تسليم دادخواست ابطال به دادگاه

 • شخص حقيقي: ۳.۰۰۰.۰۰۰
 • شخص حقوقي: ۴.۵۰۰.۰۰۰

اقلام هزينه: ۱۷ـ هزينه بررسي اظهارنامه ثبت بين المللي به عنوان اداره مبدا

 • شخص حقيقي: ۲۰۰.۰۰۰
 • شخص حقوقي: ۴۰۰.۰۰۰

متقاضیان محترم در صورتی که با هر سوال یا موردی روبرو شدید می توانید با مشاوران و کارشناسان خبره و کاردان وکیل ثبت برند در ارتباط باشید.

از اینکه تا انتهای مقاله همراه ما بودید سپاسگزاریم.

فرم ارسال نظر

پاسخ دادن به :

با تشکر از ارسال نظر شما . پس از تایید انتشار خواهد یافت .
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!

سرعت و دقت بالا

وکیل ثبت برند

 

پایین‌ترین‌ کارمزد و هزینه

همه جا در دسترس و پاسخگو

آخرین اخبار

 • 20 فروردین

  برگزاری همایش

  برگزاری همایش دو روزه توسعه ابزارهای الکترونیک در راستای بهبود فضای کسب و کار ویژه روسای ثبت شرکتهای استانها

 • 21 فروردین

  ثبت سامانه ای

  راه اندازی سامانه ثبت شرکتها در سایت اداره ثبت شرکتها

آخرین نظرات کاربران

 • ابوالفضل نوروزی

  باسلام. سپاس از مشاوره ی وکلای ثبت شرکتها

 • سعید احمدی راد

  میتوان گفت بهترینوکلای شهر کرج در مجموعه ی شما قرار دارند.