اشخاص حقیقی و حقوقی برای معرفی محصولات خود نیازمند ابزاری هستند که از آن در جهت شناساندن محصول خود به دیگران استفاده کنند.

علائم تجاری در راستای بهبود منافع اقتصادی ایجاد شده و از آن برای معرفی انحصاری یک محصول استفاده می شود.

ثبت علامت تجاری باعث وجه ممیزه محصولات مشابه شده و از مورد سوءاستفاده قرار گرفتن آنها جلوگیری می کند.

اشخاصی که برای اولین بار یک علائم تجاری را به ثبت رسانده اند طبق مصوبات قوانین مالکیت در ایران  دارای اولویت می باشند و علامت تجاری ثبت شده توسط آن اشخاص انحصارا متعلق به آن ها می باشد.

موارد اجباری ثبت علائم تجاری 

طبق مصوبه سوم اردیبهشت 1328 هیأت وزیران ، ثبت علائم تجاری به جز در موارد زیر ، اجباری نمی باشد :

 1. داروهای ویژه مورد استفاده طبی.
 2. مواد غذایی که در بسته بندی ها و ظروف خاص به فروش می رسند.
 3. نوشیدنی های گازدار.
 4. لوازم آرایشی که به منظور استفاده مستقیم بر روی پوست انسان تولید می شود.
ثبت علائم تجاری برای موارد زیر ممنوع می باشد :
 1. چنانچه تفاوت آن محصولات با محصولات یک شرکت دیگر قابل توجه نباشد.
 2. طبق معیارهای جامعه و شرع و عرف نباشد .
 3. نام برند به گونه ای باشد که دیگران را در رابطه با خصوصیات و مبدا جغرافیایی آن به اشتباه بیندازد.
 4. به تقلید از علامت های اختصاری و یا نشان های مملکتی یک کشور و یا سازمان هایی که طبق توافق نامه های بین المللی  تاسیس شده اند باشد و یا حتی قسمتی از علامت تجاری مورد نظر ، موارد فوق الذکر را شامل شود.(مگر در مواردی که اجازه ی استفاده از آنها توسط ذی نفع ها و یا مقام دارای صلاحیت آن کشورها صادر شود.)
 5. مشابه و یا ترجمه شده ی علامت تجاری انحصاری یک موسسه دیگر در ایران باشد.
 6. چنانچه عینا و یا مشابه آن برای محصولات دیگری قبلا به ثبت رسیده باشد و میان علامت و مالک پیشین آن ارتباطی وجود داشته باشد و ثبت آن موجب ضرر رساندن به مالک پیشین شود.
 7. دقیقا مانند علامتی که قبلا به نام شخص دیگری ثبت شده و پیشگام و دارای اولویت برای همان محصول و یا محصولات دیگری که به لحاظ شباهت سبب انحراف می شود ، باشد.

مراجع قانونی تنها تا 10سال پس از ثبت علامت تجاری از آن حمایت می کنند و می بایست هر 10سال یکبار آن را تمدید نمود.چنانچه پس از 10سال  تا 6ماه تمدیدی از سوی صاحب برند صورت نپذیرد ، میبایست دوباره پروسه ثبت برند خود را طی کند.

همچنین چنانچه به مدت 3 سال از علامت ثبت شده استفاده ای صورت نپذیرد هر شخص ذی نفع میتواند از دادگاه باطل شدن آن برند را درخواست نماید.

طبق ماده 46 قانون ثبت علائم و اختراعات ، به ادعاهای حقوقی در رابطه با علائم تجاری در دادگاه های تهران رسیدگی می شود.

علائم تجاری پس از ثبت قانونی می توانند به شخص دیگری انتقال و یا اجاره داده شوند.

مدارک مورد نیاز علائم تجاری در کرج 

مدارکی که برای ثبت علائم تجاری اشخاص حقیقی مورد نیاز است به شرح زیر می باشند :

 • رونوشت شناسنامه شخص درخواست کننده
 • رونوشت کارت ملی شخص درخواست کننده
 • رونوشت کارت بازرگانی(چنانچه در علامت تجاری از حروف لاتین استفاده شده باشد.)
 • رونوشت مجوز فعالیت(اعم از : مجوز تاسیس ، پروانه بهره برداری ، پروانه ساخت ، مجوز کسب و کار ،کارت بازرگانی و یا هر گواهی فعالیت دیگر که توسط مراجع نظارتی و حاکمیتی که توسط دولت صادر شده باشد.)
 • یک الگو از علامت تجاری در کادر 10×10

مدارکی که برای ثبت علائم تجاری اشخاص حقوقی مورد نیاز است به شرح زیر می باشند :

 • رونوشت  شناسنامه مدیر عامل شرکت
 • رونوشت کارت ملی مدیر عامل شرکت
 • رونوشت روزنامه تاسیس و تغییرات 2 سال اخیر آن شرکت
 • رونوشت مجوز فعالیت(اعم از : مجوز تاسیس ، پروانه بهره برداری ، پروانه ساخت ، مجوز کسب و کار ،کارت بازرگانی و یا هر گواهی فعالیت دیگر که توسط مراجع نظارتی و حاکمیتی که توسط دولت صادر شده باشد.)
 • رونوشت کارت بازرگانی(چنانچه در علامت تجاری از حروف لاتین استفاده شده باشد.)
 • یک الگو از علامت درخواست شده در کادر 10×10

مراحل ثبت علائم تجاری در کرج

1- تکمیل مدارک مورد نیاز

2- تکمیل مراحل اظهارنامه ثبت علامت در قسممت ثبت علائم تجاری سایت www.shekat.saa.ir با عنایت به اینکه شخص متقاضی حقیقی است یا حقوقی

3- تعیین فصل و طبقه علامت تجاری مورد نظر

4- آپلود مدارک خواسته شده در سایت

5- تایید اطلاعات وارد شده پس از بازبینی مجدد

6- پرداخت هزینه ثبت اولیه به صورت آنلاین

پس از اتمام مراحل فوق یک کد رهگیری برای شما فرستاده خواهد شد.

اظهارنامه مورد نظر باید تمامی قوانین مالکیت صنعتی را رعایت کرده باشد . اداره مالکیت صنعتی در صورت وجود نقصی در اظهارنامه ثبت آن را جهت تصحیح به درخواست کننده اطلاع می دهد.که اطلاع از این امر و تمامی ارتباطات با اداره مذکور تا زمان ثبت نهایی تنها از طریق بخش پیگیری و خلاصه پرونده ممکن می باشد.

در مواردی که در ادامه آورده شده طبق ماده 9 قانون ثبت علائم واختراعات درخواست ثبت توسط مسئول مربوطه شعبه مذکور رد خواهد شد :

1-  علامت تجاری باید کاملا از قوانین ثبت علائم پیروی کند چنانچه علامت مغایر با قوانین موجود باشد درخواست ثبت رد خواهد شد.

2-  علامت تجاری میبایست کاملا منحصربفرد باشد و هرگونه شباهت با علامت های تجاری موجود و از پیش ثبت شده خلاف قوانین می باشد.

اگر همه موارد مذکور طبق شرایط ذکر شده رعایت شده باشند طبق صلاح دید اداره مالکیت صنعتی نشان تجاری درخواست شده ثبت و آگهی ثبت آن منتشر می شود.(مسئولیت تقبل تمامی هزینه های مربوط به ثبت علامت بر عهده ی درخواست کننده می باشد.)

تمامی مشخصات درخواست کننده و محصولاتی که با این علامت عرضه می شوند میبایست در روزنامه رسمی منتشر شود.

اگرچه در مدت مابین انتشار اگهی تا ثبت نهایی علامت ،درخواست کننده امتیازاتی  که پس از ثبت از انها برخوردار خواهد بود را دارا می باشد ، اما هرگاه به وسیله درخواست کننده ی علامت درباره ی عملی که بعد از انتشار آگهی انجام شده دادخواهی صورت بگیرد و فرد دادخواست شده بتواند ثابت کند که در آن زمان علامت مورد نظر بصورت قانونی ثبت نشده باشد ، به دفاع او رسیدگی شده و تصمیم مناسبی در رابطه با صلاحیت ثبت علامت گرفته می شود.

چنانچه در مدت 30 روز پس از انتشار اگهی اعتراضی از جانب صاحبین صورت نپذیرد.اداره ثبت علامت ، علامت خواسته شده را به نام درخواست کننده در دفتر مخصوص ثبت کرده و گواهی ثبت را به متقاضی ارائه میدهد.

چنانچه واخوانده بتواند ثابت کند که واخواه قبل از درخواست ثبت علامت توسط واخوانده از به کار بردن علامت توسط او اگاهی داشته و با این وجود اعتراضی صورت نگرفته ، دادگاه به این اعتراض رسیدگی نخواهد کرد و علامت توسط واخوانده به ثبت خواهد رسید ، زیرا قانون گذار از حقوق شخصی که پیش از درخواست ثبت دارای پیشینه بیشتری برای استفاده از آن علامت است تنها در صورتی حمایت می کند که این امر سبب ضایع شدن حقوق دیگری نشود.

چنانچه صاحب علامت با اطلاع از استفاده شخصی دیگر اعتراضی نکند این امر در واقع به منظور یک نوع اجازه برای استفاده دیگری تلقی می شود و در اینگونه موارد شخص نمیتواند پس از ثبت و تعریف علامت توسط دیگری به بهانه داشتن پیشینه استفاده از تلاش و معروفیت شخص دیگر سوءاستفاده نماید.

تبصره : اشخاصی که در خارج از ایران دارای علامتی تجاری می باشند می توانند طبق شرایط زیر حمایت مراجع قانونی ایران از علامت خود را بدست آورند :

1-  طبق قوانین ثبت علامت در ایران، علامت خود را در ایران به ثبت برسانند.

2-  کشوری که تابع آن هستند از قوانین ثبت علائم در ایران پیروی کند.

فرم ارسال نظر

پاسخ دادن به :

با تشکر از ارسال نظر شما . پس از تایید انتشار خواهد یافت .
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!

سرعت و دقت بالا

وکیل ثبت برند

 

پایین‌ترین‌ کارمزد و هزینه

همه جا در دسترس و پاسخگو

آخرین اخبار

 • 20 فروردین

  برگزاری همایش

  برگزاری همایش دو روزه توسعه ابزارهای الکترونیک در راستای بهبود فضای کسب و کار ویژه روسای ثبت شرکتهای استانها

 • 21 فروردین

  ثبت سامانه ای

  راه اندازی سامانه ثبت شرکتها در سایت اداره ثبت شرکتها

آخرین نظرات کاربران

 • ابوالفضل نوروزی

  باسلام. سپاس از مشاوره ی وکلای ثبت شرکتها

 • سعید احمدی راد

  میتوان گفت بهترینوکلای شهر کرج در مجموعه ی شما قرار دارند.