ما در این مقاله برآنیم تا در مورد مراحل ثبت علائم تجاری در کرج مطالبی را به متقاضیان محترمی که در صدد ثبت علائم خود می باشند ارائه نماییم تا انتهای مقاله همراه ما باشید.

در شروع مقاله به تعریفی از علائم تجاری می پردازیم :

علائم تجاری نام ، سمبل ، نشانه ، طرح ، یا ترکیب از موارد فوق و... می باشد . جهت شناسایی محصولات و یا کالا و هم چنین عدم تشابه و می توان گفت متباین بودن محصولات و کالاها را نمایان می سازد.

سپس اشخاصی که در صدد ارائه دادن محصولات و کالا ها در چرخه بازار می باشند مهم ترین کار انتخاب نام و یا علائمی مناسب برای آن محصولات و کالاها می باشند . ثبت علائم تجاری اختیاری می باشد و لی در مواردی از طبقات کالایی و محصولات الزامی است .

مهم ترین مواردی که می توان به آن اشاره کرد این است در ثبت علائم تجاری مالک می تواند از حقوق حمایتی دولت بهره مند شود . بدین صورت که از از سوء استعمال علائم توسط شخص دیگری جلوگیری به عمل می آید و در صورت مشاهده مالک می تواند از فرد متقلب کار شکایت نماید .در نتیجه جهت حفظ علائم تجاری از این گونه موارد بهتر است آن را در مرجع ثبت اداره ثبت مالکیت صنعتی به ثبت رساند.

علائم تجاری قابل ثبت

علائم تجاری از جمله مواردی می باشد مانند حرف ، کلمه ، عکس ، رنگ و... یا مواردی مرکبی از این قبیل می باشد . که در جهت تشخیص آن کالاها و خدمات و محصولات بکار می رود . در برخی کشورها ، از شعارهای تبلیغاتی به عنوان علائم تجاری استفاده نموده اند . که در ادارات ملی به ثبت رسیده اند . در زمان حال در این دوره پیشرفت تکنولوژی می توان از علائمی استفاده کرد که در گذشته بیشتر رایج نبوده اند . مانند علائم دوبعدی و سه بعدی و رنگ ها و.. شکل بسته بندی آن ، یا می توان نشانه های قابل شنیدن و یا نشانه های قابل استشمام را ثبت نمود که در گذشته استفاده چندانی نداشته اند و ولی حال از آن استفاده می نمایند.

علائم تجاری غیر قابل ثبت

بهتر است در ثبت علائم تجاری از واژه های عام و ساده و مرتبط با کار استفاده نشود . بدین صورت که در برخی از شغل ها برای ثبت علائم تجاری از واژه کاعذ دیواری برای فروش کاغذ دیواری استفاده نشود . زیرا این تقاضا در اداره ثبت رد خواهد شد . بدلیل اینکه این واژه کاغذ دیواری عام بوده و برای محصول بکار می رود .

استفاده از واژه هایی که توصیف محصول را در پی داشته باشد . یه عنوان نمونه استفاده از کلمه شیرین برای نبات غیر قابل قبول است . این کلمه بیان کننده شیرینی نبات می باشد و به عنوان وصف محصول می باشد .

هم جنین از واژه هایی کیفی مانند سریع ، بهترین ، کلاسیک ، نوآورانه ، مورد تأیید قرار نمی گیرند .در صورتی که بخشی از نشان خاصی باشند .

مدارک مورد نیاز ثبت علائم تجاری در کرج

الف- اشخاص حقیقی

 1. سری برابر اصل شده شناسنامه و كارت ملي و کدپستی ۱۰رقمی.
 2. عرضه پروانه بهره برداري يا مجوز توليد یا پروانه کسب برابر اصل شده یا نامه ایی از واحد یا صنف مربوطه مبنی بر ارائه خدمات جهت اداره ثبت علائم تجاری.
 3.  امضای وکالتنامه برای علائم تجاری.
 4. تصویرعلامت تجاری مورد نظر به ابعاد ۸*۸ سانتيمتر به تعداد ۱۵ عدد و توضیح در برگی جداگانه درخصوص علامت و توصیف آن و مستند نام مورد نظر از فرهنگ لغت ثبت علامت تجاری.
 5. كارت بازرگاني بنام شخص دارنده جواز (در صورتيكه علامت مورد نظر لاتين و یا غیر فارسی باشد)

 ب اشخاص حقوقی 

 1. عرضه پروانه بهره برداري يا مجوز توليد یا پروانه کسب برابر اصل شده برای ثبت علائم تجاری.
 2. تصوير اولين روزنامه رسمي شركت(آگهی تاسیس)و روزنامه رسمي آخرين تغييرات هیات مدیره شركت (دوره آن منقضی نشده باشد.) برای ثبت علائم تجاری.
 3. سری برابر اصل شده شناسنامه و كارت ملي دارندگان حق امضای اوراق بهادار شرکت و کدپستی ۱۰رقمی.
 4. كارت بازرگاني برابر اصل شده شناسنامه شخص حقوقی(در صورتي كه علامت مورد نظر لاتين باشد.)
 5. تصوير علامت تجاری مورد نظر به ابعاد ۸*۸ سانتي متر به تعداد ۱۵ عدد و توضیح در خصوص علامت و توصیف.
 6. امضای وکالتنامه توسط دارندگان حق امضای مجاز اوراق بهادار و مهر شرکت برای ثبت علامت تجاری یا علائم تجاری.

مراحل ثبت علائم تجاری در کرج 

می توان از دایره فروش اوراق بهادار 3 برگ اظهارنامه علامت تجاری را تهیه کرده و مطابق نمونه که برآن ضمیمه شده است تکمیل نمایید . در تکمیل فرم اظهارنامه کلیه موارد مندرج در آن را با دقت پر نمایید و هم چنین نوع شخصیت حقیقی و یا حقوقی را مشخص کرده و کلیه اطلاعات را باتوجه به مدارک و مستندات تکمیل نمایید.

ثبت علائم تجاری در اداره مالکیت صنعتی امکان پذیر می باشد بدین صورت که کلیه مراحل ثبت باید با دقت انجام شود.الزامی است در صورتی که علائم تجاری را به صورت تصویر و یا نوشته خاصی گزینش شده باشد 10 قطعه از این مورد همراه اظهارنامه و مدارک به اداره مالکیت صنعتی ارائه داده شود .

 1. تذکر١ – به تعداد هر طبقه اضافی یک قطعه تصویر مذکور باید اضافه گردد.
 2. تذکر ٢- سه قطعه از تصاویر مذکور در محل مخصوص اظهارنامه اظهارنامه ثبت علامت تجارتی الصاق گردد.
 3. اندازه نمونه ها نباید از ده سانتی متر از هر طرف تجاوز نماید.

اظهارنامه را که ضمیمیه آن مدارک باشد ، می توان توسط وکیل به اداره ارجاع داده شود . و توسط کارشناسان مورد وارسی قرار گیرد . و سپس مرحله اول واریزی توسط متقاضی باید انجام شود که به حسابداری اداره می تواند مراجعه نماید .

سپس بعد از دریافت فیش مبلغ را در بانک واریز نموده و سپس رسید آن را به مسئول حسابداری اداره تحویل داده شود . سپس مسئول حسابداری اظهارنامه را به ممهور اداره مهر زده و تحویل متقاضی می دهد .
سپس مدارک و اظهارنامه ای که به اداره تحویل داده شده را در دفتر ثبت اظهارنامه به مهر ساعت و تاریخ ممهور کرده و یک نسخه از آن تحویل متقاضی و نسخه دوم اظهارنامه در سوابق بایگانی می شود و نسخه سوم آن در دست کارشناسان جهت بررسی قرار می گیرد .

وظیفه کارشناسان اداره بررسی ها و استعلامات از علائم انتخابی و مندرجات اظهارنامه می باشد پس از گذشت 15 روزکاری نتیجه اعلام می گردد. در صورتی نتیجه اعلام می گردد که مشاهدات و بررسی ها عدم سابقه ثبت و موافق با مقرارت ثبت باشد . در نتیجه پیش نویس آگهی انجام می شو د.

 1. در صورتی که کارشناس در موقع رسیدگی ملاحظه نماید که علامت متقاضی قبلا ثبت شده یا مشابهت با علائم ثبت شده دارد اخطار رد علامت را تهیه و بنظر مسئول اداره میرساند.
 2. در صورت رد تقاضای ثبت علامت تجارتی از ناحیه اداره متقاضی می تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ از این تصمیم به دادگاه های حقوقی تهران شکایت نماید.

سپس رئیس اداره با مشاهده پیش نویس آگهی ، دستور تایپ این پیش نویس را داده و سپس آن را بعد از تحریر آگهی امضا می نماید . سپس در دفتر اندیکاتور ثبت گردیده و تحویل متقاضی داده می شو د. سپس آگهی نوبت اول در روزنامه رسمی به چاپ می رسد.

سپس بعد از گذشت 30 روزکاری از زمان صدرو آگهی روزنامه رسمی نوبت اول ، متقاضی با در دست داشتن یک نسخه از روزنامه به اداره مالکیت صنعتی مراجعه نماید و ضمن تقدیم یک برگ تقاضای ثبت علامت و یک نسخه از روزنامه فوق تقاضای ثبت علامت تجارتی را بنماید.

رئیس اداره پس از ورود تقاضا و روزنامه رسمی صدور دستور ضمیمه شدن به پرونده و به کارشناس مربوطه ارجاع داده می شود .  کارشناس معینه پرونده را وارسی و در صورت عدم مشاهده اعتراضات وارده ،  نسبت به تقاضای ثبت علامت تجارتی دستور پرداخت حق الثبت علامت تجارتی را صادر شده و اقدام به تهیه آگهی ثبت علامت تجارتی می نماید و ضمن گواهی مراتب را به نظر مسئول اداره رسانده ومسئول اداره پس از بررسی و امضا به ماشین نویسی ارجاع میدهد.

متقاضی به حسابداری رجوع کرده و مسئول حسابداری با مشاهده پرونده و محاسبه فیش مبلغ حق الثبت را صادر و متقاضی برای پرداخت به شعبه بانک ملی مستقر در سازمان ثبت رجوع نموده و پس از پرداخت وجه به حسابداری مراجعه و یک نسخه از فیش را تحویل حسابداری می دهد مسئول حسابداری با ملاحظه فیش ضمن انعکاس در دفاتر مربوطه اظهارنامه را ممهور نموده و تحویل متقاضی می دهد.

متقاضی یک نسخه تصدیق ثبت علامت تجارتی را از قسمت فروش اوراق خریداری و به اداره مراجعه و مدارک پرداخت حق الثبت و برگ تصدیق را ارائه ومسئول اداره دستور ضم به پرونده و ادامه عملیات ثبتی را صادر می نماید یک قطعه از علامت در دفتر ثبت علایم و دفتر طبقات کالا الصاق و ثبت می شود.

مراتب در برگ تصدیق ثبت علامت درج و ضبط پرونده شده و آگهی ثبت علامت تجارتی تحریر شده توسط مسئول اداره امضا و پس از ثبت در دفتر اندیکاتور جهت درج در روزنامه رسمی تحویل متقاضی می گردد.

متقاضی به روزنامه رسمی مراجعه و آگهی ثبت علامت تجارتی را جهت درج در روزنامه ارائه می دهد.
متقاضی با در دست داشتن یک نسخه از روزنامه رسمی منتشره مذکور به اداره مالکیت صنعتی مراجعه و روزنامه رسمی را جهت ضبط در پرونده ارائه می دهد مسئول اداره با وصول روزنامه رسمی حاوی درج آگهی ثبت علامت تجارتی تصدیق ثبت علامت تجارتی را امضا و دستور تحویل آن را به متقاضی صادر می نماید تصدیق ثبت پس از احراز هویت و اخذ رسید تحویل صاحب علامت می شود.

تصدیق ثبت علامت تجارتی از تاریخ تسلیم اظهارنامه مربوطه بمدت ده سال اعتبار دارد در صورتی که صاحب علامت تمایل به تمدید سابقه ثبت داشته باشد میتواند حداکثر ظرف ٦ ماه از انقضای اعتبار تصدیق ثبت اقدام به تجدید علامت نماید در صورت سپری شدن مدت ٦ ماه علامت ثبت شده دیگر اعتبار قانونی نخواهد داشت.

از همراهی شما عزیزان صمیمانه سپاسگزاریم.

فرم ارسال نظر

پاسخ دادن به :

با تشکر از ارسال نظر شما . پس از تایید انتشار خواهد یافت .
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!

سرعت و دقت بالا

وکیل ثبت برند

 

پایین‌ترین‌ کارمزد و هزینه

همه جا در دسترس و پاسخگو

آخرین اخبار

 • 20 فروردین

  برگزاری همایش

  برگزاری همایش دو روزه توسعه ابزارهای الکترونیک در راستای بهبود فضای کسب و کار ویژه روسای ثبت شرکتهای استانها

 • 21 فروردین

  ثبت سامانه ای

  راه اندازی سامانه ثبت شرکتها در سایت اداره ثبت شرکتها

آخرین نظرات کاربران

 • ابوالفضل نوروزی

  باسلام. سپاس از مشاوره ی وکلای ثبت شرکتها

 • سعید احمدی راد

  میتوان گفت بهترینوکلای شهر کرج در مجموعه ی شما قرار دارند.